Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

1

Oktober 2015

 

INHOUD

Van de voorzitter

Zaalproblematiek

Introductieavond voor nieuwe leden & ouders van jeugdleden

Evenementencommissie

Opleidingen                   

 

 

Van de Voorzitter

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van E.V.B.V. Octopus. Juist nu we door zaalgebrek noodgedwongen op verschillende locaties trainen zien we elkaar minder, spreken we elkaar minder en kunnen zaken dus langs elkaar heen lopen. Om jullie toch goed op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt is er nu deze nieuwsbrief die we 3 keer per seizoen willen uitbrengen.

In deze eerste editie willen we jullie informeren over o.a. opleidingen en de ontwikkelingen m.b.t. de zaal. Maar ook is er een nieuw initiatief namelijk een introductieavond voor (ouders van) nieuwe leden. Ik hoop dat jullie deze nieuwsbrief met interesse zullen lezen en deze als nieuw communicatiemedium weten te waarderen.

 

Zaalproblematiek

Nu we niet meer in Ouwerkerk terecht kunnen trainen we op veel verschillende locaties en spelen we de wedstrijden verdeeld over het weekend in de Martinihal. Het eerste probleem wat opgelost moest worden was het aanvullen van onze materialen. Mede dankzij een extra subsidie van de gemeente hebben we een groot aantal ballen kunnen aanschaffen om op alle locaties voldoende materiaal voor handen te hebben.

Over de zaal zijn we in overleg met de gemeente. Zoals wellicht bekend zal er een nieuwe basisschool gebouwd gaan worden op het terrein bij het jeugd- en jongerencentrum Elzenburg. Bij deze nieuwe school komt ook een gymzaal. Mede door een uitgebreid programma van eisen dat we met enkele Octopussers hebben opgesteld is er een toezegging vanuit de gemeente dat deze nieuwe gymzaal vergroot zal worden naar een sporthal waarbij Octopus de beschikking zal krijgen over 2 volwaardige wedstrijdvelden. Wanneer deze nieuwe locatie klaar zal zijn is nu nog niet duidelijk. We hopen jullie in de volgende nieuwsbrieven meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen van de nieuwe zaal.

 

Introductieavond

Voor nieuwe leden kan de weg binnen Octopus een zoektocht zijn. Zeker nu we in verschillende zalen op verschillende dagen trainen is het lastig om de structuur en de juiste lijnen binnen de club te ontdekken. Ook vinden wij het als club belangrijk om onze huisregels, normen en waarden uit te leggen aan (ouders van) nieuwe leden. We organiseren daarom op maandag 2 november om 19:00 uur in de Rode Rik, Van Sonstraat 49, 5262 HX Vught, een introductie-bijeenkomst voor alle nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden. In principe is deze avond voor degenen die korter dan een jaar lid zijn maar iedereen is welkom!. De ‘nieuwe’ leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen maar mocht jij die niet hebben gekregen en zou je toch aanwezig willen zijn stuur dan uiterlijk zaterdag 31 oktober een mailtje naar jacob@evbv-octopus.nl en vermeld daarin met hoeveel personen je komt. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer jullie erbij zijn!

 

Evenementencommissie

Ook dit jaar staan er weer een aantal mooie evenementen op het programma voor onze leden! Zoals onze voorzitter al aangeeft zien we elkaar niet meer op regelmatige basis. Dit had en heeft 2 gevolgen: homecoming liep niet zo gesmeerd als het had moeten zijn, waarvoor onze excuses, en we gaan een extra evenement organiseren! Houd alvast zondagmiddag 15 november vrij in je agenda. Verdere informatie volgt nog, maar we gaan in ieder geval een gezellige middag organiseren voor onze leden vanaf U16. Voor de jeugdleden van U10 t/m U16 wordt er binnenkort weer het lay-up- of skills diploma georganiseerd. Verdere informatie volgt snel! Daarnaast komt natuurlijk de decembermaand al weer in zicht. Op woensdag 2 december zal er speciaal voor onze jongste leden weer een Pietentraining georganiseerd worden.

Ook dit jaar willen we weer leuke evenementen organiseren met als doel gezelligheid! We doen hier ons uiterste best voor. Voor vragen, op-/aanmerkingen, kun je je richten tot Jacob bijvoorbeeld via jacob@evbv-octopus.nl.

 

 

Opleidingen

Na de afronding van de trainersopleiding die Octopus 9 nieuwe gediplomeerde trainers heeft opgeleverd is het nu tijd voor de volgende opleidingen. In november gaan we starten met een scheidsrechtersopleiding niveau E. Alle spelers en speelsters van Heren 1 en Dames 1 moeten deze cursus gaan volgen zoals afgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen juni. Natuurlijk mogen ook andere senioren spelers of speelsters die hun E-licentie willen halen deelnemen. Verder gaan we dit seizoen starten met het spelregelbewijs. Dit is een verplichte cursus voor alle spelers tussen 14 en 18 jaar. Zonder het spelregelbewijs mag je van de NBB niet meer deelnemen aan de competitie. De bedoeling is dat alle spelers in deze leeftijdcategorie het spelregelbewijs gaan halen.  De cursus kun je thuis vanachter je computer doen. Deze spelregelcursus is trouwens ook erg leuk voor ouders. Het geeft jullie een mooi inzicht in de basisspelregels van het basketbal. De spelers die de spelregelbewijs cursus moeten gaan volgen zullen in november  een uitnodiging met inloggegevens krijgen.

 

Dit was het voor deze keer. Vragen? ingeborg@evbv-octopus.nl

Designed by Bart van Hal & BillyF| Copyright © 2015 E.V.B.V. Octopus