Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaats vinden op 22 juni in Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg Brabantlaan 1, Vught.

Designed by Bart van Hal & BillyF| Copyright © 2015 E.V.B.V. Octopus