Trainer Tips

Wat zijn de succes- en faalfactoren in het gedrag van trainer/coaches bij het creëren van een veilig en ontwikkelingsgericht sportklimaat”

  • Structureren: Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het maken van een teamboek, gebruik voor het maken van een teamboek het dit template.
  • Stimuleren: Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken is juist goed, want daar leer je van.
  • Individueel aandacht geven: Je zorgt dat ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Bovendien probeer je je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van ieder kind.
  • Regie overdragen: Je stelt vragen, je luistert naar de kinderen en je probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

4 Inzichten over trainerschap voor de allerjongste jeugd:

4 Inzichten over trainerschap:

Designed by Bart van Hal & BillyF| Copyright © 2015 E.V.B.V. Octopus