Vertrouwenspersoon

Binnen onze vereniging hebben we beleid ontwikkeld rondom ongewenst gedrag en het aanstellen van vertrouwenspersonen. Belangrijke aspecten zijn:

Het beleid hebben we opgesteld aan de hand van de toolkit “In Veilige handen” van het NOV en aan de hand van de stappen zoals omschreven in het NBB/NOC*NSF project “Samen naar een veiliger sportklimaat”.

Wij willen binnen Octopus beleid en vertrouwenspersonen ook zeker aanvullen met activiteiten die het geschreven beleid ook in daadwerkelijke acties omzetten. Alle vrijwilligers binnen de vereniging krijgen cursussen aangeboden waarbij juist gedragscomponenten centraal staan en niet zo zeer de basketbalkwaliteiten.

Alle vrijwilligers binnen EVBV Octopus dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Heb je een vraag, of wil je iets melden? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersonen: Jos of Anja. jos@evbv-octopus.nl of anja@evbv-octopus.nl

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond, Petra Vervoort.

Petra heeft een eigen bedrijf, De Vertrouwenspersoon, dat is gespecialiseerd in advies, begeleiding, beleid en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.  Ze is gecertificeerd als vertrouwenspersoon en bij NOC*NSF geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon.

Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op.

Petra is als volgt te bereiken:
T  088-1119910
vervoort@devertrouwenspersoon.nl

verwante downloads:

VP presentatie trainers coaches

Meldprotocol seskueel misbruik-ongewenst gedrag

Intentieverklaring NOV

      

Designed by Bart van Hal & BillyF| Copyright © 2015 E.V.B.V. Octopus