Sponsorcommissie

Zonder voldoende financiële middelen geen vereniging. De sponsorcommissie heeft als taak om zoveel mogelijk sponsorgelden binnen te halen voor de club. Daarvoor hebben zij een groot aantal activiteiten opgezet zoals bijvoorbeeld De grote clubactie, Fan van Octopus etc. De leden van de sponsorcommissie kan dat niet alleen. Sommige acties vragen actieve inzet van de leden. Maar ook voor het verzinnen en begeleiden van activiteiten zijn vrijwilligers nodig. De sponsorcommissie is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen om de sponsordoelstellingen te realiseren. Zie ook het sponsorplan.

Designed by Bart van Hal & BillyF| Copyright © 2015 E.V.B.V. Octopus