Inschrijfformulier

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN EN JE WORDT LID VAN EVBV OCTOPUS!

  (let op, met dit e-mailadres word je ingeschreven bij de bond en kun je straks inloggen op de basketball.nl app)


  Contributie
  De contributie bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Octopus. De bijdrage bestaat uit verenigingscontributie en een afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond (de hoogte van de bondsafdracht is afhankelijk van je leeftijd en of je wedstrijden gaat spelen of niet). De betalingen geschieden via automatische incasso.
  Je bent lid tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd per 1 juli waarna je weer voor het hele seizoen lid bent. Uitschrijven voor het nieuwe basketbalseizoen bij E.V.B.V. Octopus dient schriftelijk te gebeuren bij de ledensecretaris (leden@evbv-octopus.nl) vóór 1 juli.


  * Bij betaling via stichting Leergeld of Volwassenenfonds deze toestemming wel aanvinken maar is dit niet van toepassing voor u. Geef hieronder aan dat u via stichting Leergeld de contributie betaalt.

  Ik wens mijn contributie te voldoen: Jaarlijks in één keerPer kwartaal in 4 gelijke termijnenPer maand in 9 gelijke termijnenBetaling via stichting LeergeldBetaling via Volwassenenfonds

  Verwerking persoonsgegevens (AVG)

  Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit inschrijfformulier, neem dan contact op met de ledensecretaris.

  Vul dit formulier in en vink alle vakjes aan. Na verzending gaat de secretaris dit formulier verwerken en word je zo snel mogelijk ingeschreven als lid van EVBV Octopus

  Heb je nog vragen of iets niet goed ingevuld? Neem contact op met de ledensecretaris