Inschrijfformulier

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN EN JE WORDT LID VAN EVBV OCTOPUS!  Financiële verplichtingen
  Onze vereniging kent de volgende verplichtingen:

  1 Inschrijfgeld (eenmalig):
  We rekenen geen inschrijfkosten.

  2 Contributie (per seizoen):
  De contributie bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Octopus.
  De bijdrage bestaat uit:
  - verenigingscontributie (incl. bondscontributie(afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond))
  De betalingen geschieden via automatische incasso. U kunt kiezen tussen jaarlijks, per kwartaal of maandelijks betalen.

  Na inlevering en invulling van de gegevens zal door de penningmeester het contributiebedrag
  bepaald worden.

  3 Wedstrijdtenue:
  Indien competitie wordt gespeeld is het daarbij verplicht het officiële wedstrijdtenue van de vereniging te dragen. Dit tenue is te bestellen bij Macron. Wanneer u niet over een voorgeschreven tenue beschikt is het onmogelijk om aan competitiewedstrijden deel te nemen!

  4 Boetes:
  Alle boetes die aan u worden opgelegd door E.V.B.V. Octopus of door de organen van de Nederlandse Basketbalbond en die hun oorzaak vinden in nalatigheden uwerzijds dienen door u te worden betaald. Uiteraard hopen wij dat dit punt niet op u van toepassing zal worden.

  Na inschrijving ontvangt u bericht van de penningmeester (maak a.u.b. tot die tijd nog geen geld over!)
  Competitiespelen is pas mogelijk nadat de contributie is voldaan.  Algemene informatie E.V.B.V. Octopus

  DE VERENIGING
  De Eerste Vughtse Basketbal Vereniging Octopus (afgekort E.V.B.V. Octopus) is in oktober 1967 opgericht. Bij Octopus bestaat de mogelijkheid tot het spelen van zowel wedstrijd- als recreatief basketbal voor jong en oud.

  WELKOM
  Bij deze heten wij u van harte welkom als lid van Octopus en we hopen dat u een prettige basketbaltijd tegemoet gaat. Als vereniging stellen wij ons als doel om elk lid de mogelijkheid te bieden, op plezierige wijze "een balletje kunt gooien", al dan niet in competitieverband. Van de andere kant hopen wij dat u beseft dat een lidmaatschap van een vereniging meer met zich meebrengt. Aangezien basketbal een teamsport moeten teamgenoten op elkaar kunnen rekenen. Laat hen op trainingen en wedstrijden dus niet te snel in de steek. Uiteraard is het zo dat er in onze vereniging het nodige werk verzet moet worden, elk lid draagt daar zijn/haar steentje aan bij, met name tijdens thuis wedstrijden in de vorm van zaaltaken. Vele handen maken immers licht werk! Hierdoor, en door het bezoeken van wedstrijden (ook van andere teams) en nevenactiviteiten zult u snel worden opgenomen in onze Octopusfamilie.

  ORGANISATIE
  Het bestuur van Octopus bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, eventueel een bestuurslid algemene zaken en een technisch coördinator. Onder het bestuur vallen verschillende commissies die zorgen dat de vereniging draait.

  Ook heeft de vereniging een internetsite te weten: www.evbv-octopus.nl.
  Hierop zijn allerlei belangrijke zaken te vinden met betrekking tot de vereniging. Bijv. zaaltaken, wedstrijdschema, trainingsschema etc.

  COMPETITIE
  Het wedstrijdtenue van Octopus is verkrijgbaar bij Macron via de webshop. Meer informatie over de wedstrijdkleding vindt u op de website.

  Voor leden die competitie spelen geldt dat enkele malen per jaar verplicht moet worden aangetreden als scheidsrechter en/of als wedstrijdtafel functionaris. Dit geldt niet voor U8 en U10 leden. U12 leden krijgen eenvoudige taken toebedeeld. Via de website wordt tijdig bekend gemaakt wie welke taak krijgt opgedragen.
  Als een lid het seizoen begint bij een bepaald team dan gaan wij er van uit dat het hele seizoen dat zo blijft. Teamgenoten rekenen daar op.

  CONTRIBUTIE
  De contributie bijdrage wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering van E.V.B.V. Octopus.
  De bijdrage bestaat uit verenigingscontributie (incl bondscontributie (afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond))
  De betalingen geschieden via automatische incasso.
  Na inlevering en invulling van de gegevens zal door de penningmeester het contributiebedrag bepaald worden.

  Penningmeester:
  Bas Huijbregts
  Louise de Colignylaan 13
  5263 DJ Vught

  Uitschrijven voor het nieuwe basketbalseizoen bij E.V.B.V. Octopus dient vóór 1 juli te gebeuren conform ons Huishoudelijk reglement (zie www.evbv-octopus.nl).

  * Bij betaling via stichting Leergeld dit wel aanvinken maar is dit niet van toepassing voor u. Geef hieronder aan dat u via stichting Leergeld de contributie betaalt.

  Ik wens mijn contributie te voldoen: Jaarlijks in één keerPer kwartaal in 4 gelijke termijnenPer maand in 9 gelijke termijnenBetaling via stichting Leergeld  Doorlopende machtiging

  Gegevens incassant:
  E.V.B.V. Octopus
  Louise de Colignylaan 13
  5263 DJ Vught
  Nederland

  Incassant ID: NL96ZZZ4021721600000
  Machtingingskenmerk: Lidnummer

  Door ondertekening van dit formulier geeft ik toestemming aan E.V.B.V. Octopus om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens contributie en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van E.V.B.V. Octopus.  AVG
  Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit inschrijfformulier, neem dan contact op met de ledensecretaris.

  Vul dit formulier in en vink alle vakjes aan. Na verzending gaat de secretaris dit formulier verwerken en word je zo snel mogelijk ingeschreven als lid van EVBV Octopus

  Heb je nog vragen of iets niet goed ingevuld? Neem contact op met de secretaris
  vdzandecom
  anteagroup
  Logo-Eetcafé-t-Geveltje-300x108