Inschrijfformulier

VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN EN JE WORDT LID VAN EVBV OCTOPUS!Financiële verplichtingen
Onze vereniging kent de volgende verplichtingen:

1 Inschrijfgeld (eenmalig):
Dit is éénmalig bij het begin van het lidmaatschap verschuldigd en bedraagt
€ 7,50

2 Contributie (per seizoen):
De contributie bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering van Octopus.
De bijdrage bestaat uit:
- inschrijfgeld (eenmalig)
- verenigingscontributie (incl bondscontributie(afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond))
De betalingen geschieden via automatische incasso. Deze vindt plaats in juli,oktober,januari,april

Na inlevering en invulling van de gegevens zal door de penningmeester het contributiebedrag
bepaald worden.

3 Wedstrijdtenue:
Indien competitie wordt gespeeld is het daarbij verplicht het officiële wedstrijdtenue van de vereniging te dragen. Dit tenue is te bestellen bij Burned Sports. Wanneer u niet over een voorgeschreven tenue beschikt is het onmogelijk om aan competitiewedstrijden deel te nemen!

4 Boetes:
Alle boetes die aan u worden opgelegd door E.V.B.V.-Octopus of door de organen van de Nederlandse Basketbalbond en die hun oorzaak vinden in nalatigheden uwerzijds dienen door u te worden betaald. Uiteraard hopen wij dat dit punt niet op u van toepassing zal worden

Na inschrijving ontvangt u bericht van de penningmeester (maak a.u.b. tot die tijd nog geen geld over!)
Competitiespelen is pas mogelijk nadat de contributie is voldaan.Algemene informatie E.V.B.V. Octopus

DE VERENIGING
De Eerste Vughtse Basketbal Vereniging Octopus (afgekort E.V.B.V. Octopus) is in oktober 1967 opgericht. Bij Octopus bestaat de mogelijkheid tot het spelen van zowel wedstrijd- als recreatief basketbal voor jong en oud.

WELKOM
Bij deze heten wij u van harte welkom als lid van Octopus en we hopen dat u een prettige basketbaltijd tegemoet gaat. Als vereniging stellen wij ons als doel om elk lid de mogelijkheid te bieden, op plezierige wijze "een balletje kunt gooien", al dan niet in competitieverband. Van de andere kant hopen wij dat u beseft dat een lidmaatschap van een vereniging meer met zich meebrengt. Aangezien basketbal een teamsport moeten teamgenoten op elkaar kunnen rekenen. Laat hen op trainingen en wedstrijden dus niet te snel in de steek. Uiteraard is het zo dat er in onze vereniging het nodige werk verzet moet worden, elk lid draagt daar zijn/haar steentje aan bij, met name tijdens thuis wedstrijden in de vorm van zaaltaken. Vele handen maken immers licht werk! Hierdoor, en door het bezoeken van wedstrijden (ook van andere teams) en nevenactiviteiten zult u snel worden opgenomen in onze Octopusfamilie.

ORGANISATIE
Het bestuur van Octopus bestaat in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, eventueel een bestuurslid algemene zaken en een technisch coördinator. Onder het bestuur vallen verschillende commissies die zorgen dat de vereniging draait.

Ook heeft de vereniging een internetsite te weten: www.evbv-octopus.nl.
Hierop zijn allerlei belangrijke zaken te vinden met betrekking tot de vereniging. Bijv. zaaltaken, wedstrijdschema, trainingsschema etc.

COMPETITIE
Het wedstrijdtenue van Octopus bestaat uit een GEEL shirt en een GELE broek, het tenue is verkrijgbaar bij Burned Basketball te Boxtel.Het shirt is aan voor- en achterzijde voorzien van blauwe spelersnummers. Meer informatie over de wedstrijdkleding vindt u in het jaarboek en op de site.

Voor leden die competitie spelen geldt dat enkele malen per jaar verplicht moet worden aangetreden als scheidsrechter en/of als wedstrijdtafel functionaris. Dit geldt niet voor U8 en U10 leden. U12 leden krijgen eenvoudige taken toebedeeld. Via de website wordt tijdig bekend gemaakt wie welke taak krijgt opgedragen.
Als een lid het seizoen begint bij een bepaald team dan gaan wij er van uit dat het hele seizoen dat zo blijft. Teamgenoten rekenen daar op.

CONTRIBUTIE
De contributie bijdrage wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering van E.V.B.V. Octopus.
De bijdrage bestaat uit:
- inschrijfgeld (eenmalig)
- verenigingscontributie (incl bondscontributie(afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond))
De betalingen geschieden via automatische incasso.
Na inlevering en invulling van de gegevens zal door de penningmeester het contributiebedrag bepaald worden.

Penningmeester:
Henri Kluitmans
Zonnestraal 12
5283 GN Boxtel

Uitschrijven voor het nieuwe basketbalseizoen bij E.V.B.V. Octopus dient vóór 1 juli te gebeuren conform ons Huishoudelijk reglement (zie www.evbv-octopus.nl).

* Rising Stars kunnen een lidmaatschap hebben per half jaar, contributie wordt dan per 2 gelijke termijnen geïncasseerd.Doorlopende machtiging

Gegevens incassant:
E.V.B.V. Octopus
Zonnestraal 12
5283 GN Boxtel
Nederland

Incassant ID: NL96ZZZ4021721600000
Machtingingskenmerk: Lidnummer

Door ondertekening van dit formulier geeft ik toestemming aan E.V.B.V. Octopus om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens contributie en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van E.V.B.V. Octopus.AVG
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit inschrijfformulier, neem dan contact op met de secretaris

Vul dit formulier in en vink alle vakjes aan. Na verzending gaat de secretaris dit formulier verwerken en word je zo snel mogelijk ingeschreven als lid van EVBV Octopus

Heb je nog vragen of iets niet goed ingevuld? Neem contact op met de secretaris
vdzandecom
anteagroup
Logo-Eetcafé-t-Geveltje-300x108