ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 JUNI

OCTOPUSKAMP 2020 GAAT NIET DOOR
24 maart 2020
NIEUWE PENNINGMEESTER SJOERD VAN OPBERGEN
1 juli 2020

OP 24 JUNI IS DE JAARLIJKSE ALV (ONLINE EN OFFLINE)

Op 24 juni staat de jaarlijkse ALV op het programma. Tijdens de ALV presenteert het bestuur wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan, welke beleid is uitgezet en waar we verbeteren zien. We maken als club grote stappen vooruit, daar zijn we trots op en dat bespreken we graag met jullie. Dit is ook je kans om aan te geven waar je verbetering ziet voor de club, dus wil je ons helpen laat het dan ook weten!

De corona maatregelen staan ons toe om, mits met voldoende afstand, een fysieke vergadering te organiseren. Als er niks verandert de komende weken, zal daarom de vergadering zowel fysiek als digitaal bijgewoond kunnen worden.

Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV.
We willen graag weten wie komt, zodat we kunnen zorgen voor voldoende afstand. Meld je daarom aan bij de secretaris secretaris@evbv-octopus.nl

Locatie: de Elzenburg
Locatie online: hierover volgt later informatie
Starttijd: 20:00 uur (let op! Het "kwartiertje van Koen" bestaat niet meer, dus we beginnen echt om 20:00 uur).

Download hier de AGENDA van de komende ALV en NOTULEN van de vorige ALV.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG OVER DIT ONDERWERP?