ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JUNI

TERUGBLIK OCTOPUS 55 JAAR FEEST
12 januari 2023

OP 28 JUNI IS DE JAARLIJKSE ALV

Op woensdag 28 juni staat de jaarlijkse ALV op het programma. Tijdens de ALV presenteert het bestuur wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan, welke beleid is uitgezet en waar we verbeteren zien. We maken als club grote stappen vooruit, daar zijn we trots op en dat bespreken we graag met jullie. Dit is ook je kans om aan te geven waar je verbetering ziet voor de club, dus wil je ons helpen laat het dan ook weten!


Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV.
We willen graag weten wie komt, zodat we kunnen zorgen voor voldoende afstand. Meld je daarom aan bij de secretaris secretaris@evbv-octopus.nl

Locatie: de Elzenburg
Starttijd: 20:00 uur
Datum: woensdag 28 juni

De notulen van de ALV van 2022 vind je hier.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG OVER DIT ONDERWERP?