ALGEMENE LEDENVERGADERING 29 JUNI

GEEN TRAININGEN TIJDENS CARNAVAL
22 februari 2022
TEAMINDELING EN TRAININGSTIJDEN 2022 – 2023
9 augustus 2022

OP 29 JUNI IS DE JAARLIJKSE ALV

Op woensdag 29 juni staat de jaarlijkse ALV op het programma. Tijdens de ALV presenteert het bestuur wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan, welke beleid is uitgezet en waar we verbeteren zien. We maken als club grote stappen vooruit, daar zijn we trots op en dat bespreken we graag met jullie. Dit is ook je kans om aan te geven waar je verbetering ziet voor de club, dus wil je ons helpen laat het dan ook weten!

Tijdens de ALV zal Ted aftreden als voorzitter, Sjoerd als penningmeester en Sophie als secretaris. Nieuwe kandidaat bestuursleden zullen tijdens de ALV verkiesbaar worden gesteld (met andere woorden, de aanwezigen kunnen voor of tegen de kandidaten stemmen).

Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV.
We willen graag weten wie komt, zodat we kunnen zorgen voor voldoende afstand. Meld je daarom aan bij de secretaris secretaris@evbv-octopus.nl

Locatie: de Elzenburg
Starttijd: 20:00 uur
Datum: woensdag 29 juni

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG OVER DIT ONDERWERP?