OCTOPUS DAMES 1 WORDT OVERGEDRAGEN AAN BLACK EAGLES

OCTOPUS SPEELT IN EEN NIEUWE ZAAL
8 september 2018
HOMECOMING 13 OKTOBER 2018
2 oktober 2018

[Persbericht] Octopus Dames 1 wordt overgedragen aan Black Eagles

Het Dames 1 team van E.V.B.V. Octopus wordt per direct overgedragen naar Black Eagles en zal onder die vlag de competitie in de 2e divisie ingaan. Het bestuur van E.V.B.V. Octopus hecht er waarde aan openheid te geven in onderstaand bericht.

Vorig seizoen heeft Steven van Besuijen de rol van trainer/coach van Dames 1 op zich genomen en de ambitie uitgesproken om in 2 jaar mee te willen strijden om het kampioenschap in de 2e divisie. Aan het eind van het seizoen twijfelden enkele speelster om door te gaan en zijn sommigen ook daadwerkelijk gestopt. In de aanloop naar de start van 2018/2019 hebben nog twee speelsters aangegeven niet meer binnen dit team te willen spelen. Hiermee werd de basis waarmee Besuijen moest gaan werken naar zijn mening te smal en het ambitieniveau van de groep paste niet meer bij dat van hem. Hij heeft daarom besloten terug te treden als trainer/coach van Dames 1.

Het bestuur is vervolgens in overleg getreden met het team om de ontstane situatie te bespreken. De eerste insteek was om te onderzoeken of we een levensvatbaar scenario konden uitwerken om het team toch competitie te laten spelen binnen onze vereniging. Gezien het late tijdstip waarin dit speelde bleek de optie spelen in een lagere klasse niet meer mogelijk. De overgebleven speelsters zagen op dat moment onvoldoende mogelijkheden om met deze groep in de 2e divisie te gaan spelen. Dit zou betekenen dat het team vlak voor de competitiestart moest worden teruggetrokken. In het belang van de sport zijn we op bestuurlijk niveau in overleg getreden met Black Eagles en de NBB en hebben een scenario uitgewerkt waarmee wordt voorkomen dat er een gat valt in de competitie.

Als bestuur betreuren we de gang van zaken en moeten constateren dat hiermee een eind komt aan het ambitieus plan dat in het seizoen 2015-2016 is gestart om damesbasketbal in Vught naar een hoger niveau te brengen. Helaas moeten we vaststellen dat dit plan is mislukt. Wat nu rest is de scherven opruimen en opnieuw gaan bouwen aan een nieuwe toekomst van meisjes- en dames-basketbal binnen onze club. De lessen die we hebben geleerd nemen we mee om een nieuwe start te maken in lijn met ons motto “Part of the Family”.

Namens het bestuur van E.V.B.V. Octopus Ted Smets, voorzitter.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG OVER DIT ONDERWERP?