1 AUGUSTUS ALGEMENE LEDEN VERGADERING

OCTOPUSKAMP 2018 WEER EEN GROOT SUCCES
26 juni 2018
OEFENSCHEMA HEREN 1 VOORBEREIDING EERSTE SEIZOEN 1e DIVISIE
23 augustus 2018

UITNODIGING ALV

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van EVBV Octopus (ALV). Deze vergadering vindt plaats op

WOENSDAG 1 AUGUSTUS A.S. OM 20:00 UUR IN MARTINIHAL, MARTINILAAN 8 TE VUGHT.

Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening en mededelingen
2. Terugblik op afgelopen seizoen en vooruitblik naar komend seizoen
3. Financieel verslag en begroting
4. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijke regelement
5. Status samenwerking Bosch Basketbal Convenant
6. De AVG
7. Rondvraag
8. Sluiting


Ad. 4, het wijzigingsvoorstel wordt uiterlijk 25 juli op de site gepubliceerd.
Update 20 juli 2018: Download hier het Voorstel gewijzigd Huishoudelijke Reglement 2018.

Bij een aanwezigheid van minder dan 2/3 deel van het totaal aantal leden wordt voor dezelfde dag en plaats, om 20:00 uur direct een nieuwe vergadering met dezelfde agenda uitgeschreven.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van EVBV Octopus

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG OVER DIT ONDERWERP?