ORGANISATIE

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belangrijke basiszaken worden geregeld voor jou als lid. Zij zetten de lijnen uit en bewaken dat ieder lid het naar zijn zin heeft. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ted
Smets

voorzitter


Sjoerd
van Opbergen

penningmeester


Roel
Bekkers

technische commissie


Jacob
Tiellemans

communicatie en evenementen


Daarnaast zijn er aantal andere leden die zich inzetten om voor jou het spelletje zo leuk mogelijk te maken. Dit zijn onder andere:

Wendy
Vos

wedstrijdsecretaris en zaaltaken


Annemieke
Burg

wedstrijdsecretaris en zaaltaken


Sophie
van Biljouw

vertrouwenspersoon


Roel
Bekkers

materiaalman


 
 

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?