ORGANISATIE

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belangrijke basiszaken worden geregeld voor jou als lid. Zij zetten de lijnen uit en bewaken dat ieder lid het naar zijn zin heeft. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ted
Smets

voorzitter


Henri
Kluitmans

penningmeester


Roel
Bekkers

technische commissie


Jacob
Tiellemans

communicatie en evenementen


Daarnaast zijn er aantal andere leden die zich inzetten om voor jou het spelletje zo leuk mogelijk te maken. Dit zijn onder andere:

Dominique
Schasfoort

wedstrijdsecretaris en zaaltaken


Anja
van Berkum

vertrouwenspersoon


Jos
van Lieshout

vertrouwenspersoon


 
 
 

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?