ORGANISATIE

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belangrijke basiszaken worden geregeld voor jou als lid. Zij zetten de lijnen uit en bewaken dat ieder lid het naar zijn zin heeft. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Sophie van Biljouw

voorzitter


voorzitter@evbv-octopus.nl

Jacob
Tiellemans

voorzitter


voorzitter@evbv-octopus.nl

Anne
Wilsens

secretaris


secretaris@evbv-octopus.nl

Bas
Huijbregts

penningmeester


penningmeester@evbv-octopus.nl

Roel
Bekkers

technische commissie


tc@evbv-octopus.nl

Yara
Emmers

algemeen bestuurslid


zaaltaken@evbv-octopus.nl

Daarnaast zijn er aantal andere leden die zich inzetten om voor jou het spelletje zo leuk mogelijk te maken. Dit zijn onder andere:

Noer en Mariam
Maghrbi

wedstrijdsecretaris


wedstrijdsecretaris@evbv-octopus.nl

Yara Emmers
Floor Korthout

zaaltaken


wedstrijdsecretaris@evbv-octopus.nl

Maud
Bakker

ledensecretariaat


leden@evbv-octopus.nl

Anne
Wilsens

vertrouwenspersoon


Meer info, zie vertrouwenspersoon

Roel
Bekkers

materiaalman


tc@evbv-octopus.nl

 
 

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?