ORGANISATIE

Het bestuur zorgt ervoor dat alle belangrijke basiszaken worden geregeld voor jou als lid. Zij zetten de lijnen uit en bewaken dat ieder lid het naar zijn zin heeft. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Ted
Smets

voorzitter


voorzitter@evbv-octopus.nl

Sophie van Biljouw

secretaris


secretaris@evbv-octopus.nl

Sjoerd
van Opbergen

penningmeester


penningmeester@evbv-octopus.nl

Roel
Bekkers

technische commissie


tc@evbv-octopus.nl

Jacob
Tiellemans

communicatie en evenementen


communicatie@evbv-octopus.nl

Emy
Smolders

algemeen bestuurslid


bestuur@evbv-octopus.nl

Daarnaast zijn er aantal andere leden die zich inzetten om voor jou het spelletje zo leuk mogelijk te maken. Dit zijn onder andere:

Wendy
Vos

wedstrijdsecretaris en zaaltaken


wedstrijdsecretaris@evbv-octopus.nl

Annemieke
Burg

wedstrijdsecretaris en zaaltaken


wedstrijdsecretaris@evbv-octopus.nl

Maud
Bakker

ledensecretariaat


secretaris@evbv-octopus.nl

Sophie
van Biljouw

vertrouwenspersoon


vertrouwenspersoon@evbv-octopus.nl

Roel
Bekkers

materiaalman


tc@evbv-octopus.nl
 
 

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?