THE STARTING FIVE


DE BASIS VIJF


Voor iedereen die Octopus een warm hart toedraagt zijn de basis vijf ("the starting five") opgericht. Het is niet van primair belang wie de punten maakt, het is niet van primair belang wie de assist geeft. Het is voor onze club Octopus van primair belang dat iedereen zich gerespecteerd voelt, gewaardeerd wordt en plezier heeft met het spelletje basketbal. Daarom zijn "the starting five" op gericht. Deze gedragsregels gelden voor spelers, coaches, scheidrechters, gasten/toeschouwers en andere betrokken bij EVBV Octopus. Voor een club als Octopus staat het plezier van alle leden en niet‐leden voorop.

PLEZIER

Leden en betrokkenen van Octopus...
... stellen plezier boven prestatie
... beleven plezier aan het samenspelen
... vieren samen een overwinning, en accepteren samen een verlies
... lachen met elkaar, niet om elkaar
... zijn nooit groter dan de club of het team
... komen en gaan met plezier naar momenten van de club


SPORTIVITEIT

Leden en betrokkenen van Octopus...
... houden zich aan de geschreven (basketbal)regels
... geven fouten toe in en om het veld
... schudden vooraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
... schudden achteraf altijd de hand van de tegenstanders en scheidsrechters
... accepteren beslissingen van de scheidsrechter
... zullen onder geen beding tegenstanders, scheidrechters of derden provoceren
... zullen onder geen beding tegenstanders moedwillig blesseren
... zijn als toeschouwers positieve supporters voor clubgenoten of tegenstanders
... bij ernstige blessures van een tegenstander zal de coach of speler achteraf contact hebben met de speler of coach in kwestie (kaart, telefonisch of mail)

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF OVER ONZE HISTORIE?