VERTROUWENSPERSOON

Heb je behoefte om met iemand iets persoonlijks te bespreken? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Sophie
van Biljouw

vertrouwenspersoon


vertrouwenspersoon@evbv-octopus.nl

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?