VERTROUWENSPERSOON

Heb je behoefte om iets persoonlijks te bespreken? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

Anne
Wilsens

vertrouwenspersoon

+31 618177344


vertrouwenspersoon@evbv-octopus.nl

WIL JE MEER INFORMATIE OVER BASKETBALL IN VUGHT OF HEB JE EEN VRAAG AAN ONS BESTUUR?